Svar från Sollentuna Energi rörande sophämtningen

Hej Kjell-Åke,

Tack för ditt mail.

Vi beklagar det inträffade! Det är sorgligt tycker vi när Sollentunas insamlingssystem blir ifrågasatt på detta sättet. De anklagelser om felaktigeter och fusk vad gäller tömningsregistrering som varit aktuella i veckans nummer av Mitt I är något vi nu utreder, och vi avvaktar med att tills vidare kommentera detta, tills vi har bekräftade fakta som styrker att det har inträffat, vilka som är berörda och i vilken omfattning.

Sollentuna Energi Ao Avfall har en kontinuerlig granskning och uppföljning av samtliga avtal vi har med våra olika entreprenörer, så även med det avtal vi har haft med SITA under perioden 2007-06-01 till 2012-05-31. Även om vårt avtal nu är avslutat med SITA så har vi en fortsatt dialog om det inträffade och uppföljningsmöten är inplanerade till efter sommaren. Till dess fortsätter vi vår utredning, även SITA har en interutredning på gång.

Den entreprenad som var aktuell med SITA för insamling av hushållsavfall för perioden 2007-2012 innebar att insamling, kundtjänst samt fakturering låg på entreprenad. Från och med den 1 juni 2012, bytte vi entreprenör (till RenoNorden AB) i enlighet med den LOU upphandling vi genomförde under 2011, för perioden 2012-2017.

Vår nya entreprenad skiljer sig från den tidigare på så sätt att insamlingen fortfarande ligger på entreprenad, däremot är kundtjänst och fakturering hemtagen till Sollentuna Energi. Orsaken är att vi vill dels ha direktkontakt med våra kunder via egen kundtjänst för att snabbt fånga upp om något inte fungerar för snabb åtgärd, samt skapa ökade möjligheter att granska entreprenaden samt hur tekniken med id- och viltregistrering sköts och fungerar under pågående drift.

Med den nya entreprenaden får vi i princip en daglig egen kontroll av entreprenörens arbete mot att vi tidigare fått förlita oss på månatliga rapporteringar från entreprenören som vi nu kunnat konstatera inte varit bra.

Kvalitet och service är viktigt för oss!

Att kunder kontaktar oss med frågor och klagomål har alltid varit en värdefull källa för oss att få tillgång till intressanta data i vårt granskningsarbete vad gäller våra entreprenader, så även denna gång. Därför vill vi uppmana de fastighetsägare i er villaförening som har funderingar runt sina tidigare fakturor från SITA för perioden 2010-2012 att kontakta mig, så tittar vi på dessa som en del i den utredning som nu pågår.

Med vänlig hälsning

Kristina Sjöblom
…………………………….
Chef Ao Avfall
Sollentuna Energi
Tel: 08-623 88 92
E-post: kristina.sjoblom@sollentunaenergi.se